LM300 2WAY 摩托车防盗器

带倾斜传感器的双向摩托车报警器

询价 马上咨询

产品详细

功能:
1.手臂
2.解除武装
3.震动感应报警
4.ACC触发报警
5.手臂设置提醒
6.反劫持
7.远程发动机启动
8.远程停止发动机
9.防误卸
10.找摩托车
11.LED指示
12.震动灵敏度调整
13.学习新代码
14.代码删除
15.正/负远程启动可选
16.防割线(备用电池)

  • *姓名
  • *电话
  • *邮箱
  • *留言

Copyright 2020 DVU. All Rights Reserved Technology by DVU Midong Cloud 粤 ICP 备 2020111601 号